Email marketing là một chìa khóa trong hoạt động kinh doanh, cho cả việc phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng và tạo ra khách hàng tiềm năng mới. Chúng tôi thiết lập sự cá nhân hóa, phân khúc và nhắm vào mục tiêu để phát triển danh tiếng của công ty và tạo sự chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng đồng ý sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Chúng tôi sử dụng các công cụ, chiến lược và giám sát hiệu suất phù hợp với nhu cầu của bạn để đạt được tỷ lệ tương tác tốt nhất từ ​​khách hàng. Từ thiết kế đến phân tích hiệu suất của một chiến dịch tiếp thị qua email, MarketedIn sẽ lo tất cả mọi thứ cho bạn. “

Email marketing là một trong những cách tốt nhất để giao tiếp với khách hàng mục tiêu, các đối tác khách hàng tiềm năng của bạn.

Chiến lược gửi email tốt nhất
Chiến lược gửi email tốt nhất

Một chiến lược phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của bạn.

Chiến dịch gửi email
Chiến dịch gửi email

Đội ngũ của chúng tôi chịu trách nhiệm thiết kế, tạo và cung cấp mô hình gửi email để liên lạc với khách hàng của bạn, cũng như quản lý các chiến dịch tiếp thị của bạn để cải thiện lợi nhuận cho doanh nghiệp của bạn.

Mẫu thiết kế
Mẫu thiết kế

Mẫu và bố cục email của bạn được thiết kế đặc biệt để cải thiện khả năng gửi email thành công. Chúng tôi mang thông điệp của bạn đến với cuộc sống bằng cách tăng sự gắn kết với thương hiệu của bạn.

Giám sát và báo cáo hiệu suất
Giám sát và báo cáo hiệu suất

Chúng tôi cung cấp cho bạn các báo cáo hiệu suất chi tiết, bao gồm tất cả các khía cạnh chính của chiến dịch gửi email của bạn, chẳng hạn như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp hoặc tỷ lệ chuyển đổi.

Tell us more about your emailing marketing project

Our Emailing Marketing export will contact you